1

پل بین تولید کنندگان مواد غذایی اروپا و واردکنندگان آسیایی و عمده فروشان

 

2

محصولات از اکوسیستم های تمیز و دست نخورده از اروپا است

 

3

منحصر به فرد، دستور العمل های سنتی و طعم و مزه فوق العاده

 

4

ارائه محصول خوب و بسته بندی عالی

 

5

ترکیبی از غذاهای مختلف در یک محموله